...
கோட்டாபய ராஜபக்ஷ
வாக்குகளின் எண்ணிக்கை
6,924,255
சதவிதம்
52.25%
WWW.HIRUNEWS.LK
...
சஜித் பிரேமதாச
வாக்குகளின் எண்ணிக்கை
5,564,239
சதவிதம்
41.99%
WWW.HIRUNEWS.LK
...
அநுரகுமார திசாநாயக்க
வாக்குகளின் எண்ணிக்கை
418,553
சதவிதம்
3.16%
WWW.HIRUNEWS.LK
...
மகேஷ் சேனாநாயக்க
வாக்குகளின் எண்ணிக்கை
49,655
சதவிதம்
0.37%
WWW.HIRUNEWS.LK
Gotabaya Rajapaksa
Sri Lanka Podujana Peramuna
கோட்டாபய ராஜபக்ஷ
வாக்குகளின் எண்ணிக்கை
6,924,255
சதவிதம்
52.25%
Sajith Premadasa
New Democratic Front
சஜித் பிரேமதாச
வாக்குகளின் எண்ணிக்கை
5,564,239
சதவிதம்
41.99%
Anura Kumara Dissanayaka
National Movement for People’s Power
அநுரகுமார திசாநாயக்க
வாக்குகளின் எண்ணிக்கை
418,553
சதவிதம்
3.16%
Mahesh Senanayake
National Peoples Party
மகேஷ் சேனாநாயக்க
வாக்குகளின் எண்ணிக்கை
49,655
சதவிதம்
0.37%

All Island Comparison with Previous Election

2019

2019 Presidential Election Map Not Loaded

2015

2015 Presidential Election Map Not Loaded