...

கோட்டாபய ராஜபக்ஷ

52.25%
6,924,255
...

சஜித் பிரேமதாச

41.99%
5,564,239